Spørgsmål og svar

Kan aldersopsparingen udbetales ved tabt erhvervsevne?

Hvis du varigt mister arbejdsevnen og får bevilget førtidspension eller bliver ramt af en livstruende sygdom, kan du vælge at hæve dele af eller hele din aldersopsparing.

I sådanne tilfælde skal du hverken betale skat eller afgift.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov