Spørgsmål og svar

Hvilke udgifter dækkes af den offentlige rejsesygesikring efter 1. januar 2008?

Den offentlige rejsesygesikring dækker udgifter til behandling af akut sygdom/tilskadekomst, som er opstået under ferie- eller studierejse. Endvidere dækkes udgifter i forbindelse med kronisk sygdom eller sygdom, der var opstået før afrejsen, hvis det på afrejsetidspunktet ikke med rimelighed kunne forventes, at der ville blive behov for behandling i udlandet.

Denne vurdering foretages af den offentlige rejsesygesikring. Det er derfor ikke dit eget eller din læges skøn, der er afgørende.

Der gælder de samme regler for børn som for voksne.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov