Spørgsmål og svar

Er det kun kortholderen selv, der er dækket af forsikringerne?

Nej, det er både kortholder og dennes medrejsende ægtefælle/samlever, der er dækket af forsikringerne.

Kortholders og ægtefælle/-samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortholderen:

- Kortholders og ægtefælle/samlevers børn under 21 år dækkes uanset deres bopæl.

- Kortholders og ægtefælle/samlevers børn uanset alder dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortholder.

Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortholder under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortholderen.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov